Outplacement​​

​Der kan være mange grunde til, at en virksomhed må afskedige en leder eller medarbejder. Men det er vigtigt, at det, uanset årsagen, foregår på en ordentlig måde og at vedkommende kan få et godt springbræt til sin fortsatte karriere.

Outplacement handler om individet og individets muligheder for at komme videre til et nyt godt og stimulerende job. En vigtig del af processen er at få et afklaret forhold til, hvordan man kommer videre. Det kan være svært på egen hånd, specielt hvis det er lang tid siden at man sidst var i en jobsøgende situation. Der er brug for friske øjne, dialog og sparring i et tæt og professionelt samspil. Vi arbejder med forskellige værktøjer, der hjælper den afskedigede til at få større selvindsigt omkring livsmotiver, styrker og udviklingsområder.

Kandidaten tilknyttes en fast konsulent, der virker som personlig rådgiver og sparringspartner gennem hele rådgivningsforløbet. I samarbejde med den afskedigede opstilles et personligt program, som tager udgangspunkt i den enkeltes baggrund og situation og som leder processen mod nye udfordringer.

Ingen personer er helt ens og til forskel fra de mere standardiserede udbydere, er Amalie Search & Selections proces, skræddersyet til den enkelte. Et typisk forløb vil være mere intensivt i starten og kræve fysisk tilstedeværelse og derefter bestå mere af konkret sparring i forhold til konkrete forløb, som kandidaten måtte indgå i. Denne del vil typisk foregå som en blanding af telefonisk/elektronisk sparring.​

Hos Amalie Search & Selection følger vi vores outplacement kandidater til dørs og principielt slipper vi dem ikke førend de har et nyt job.

Vores holdning er, at kandidaten gennem en afdækning af sit samlede kompetenceniveau (bløde og hårde) og af sit personlige værdisæt, får basis for at arbejde videre frem mod det ultimative mål – et job der giver arbejdslivskvalitet. Der lægges derfor stor vægt på personanalysen, herunder afklaring af livsmotiver, kvalifikationer og værdier, præsentationsmateriale dvs. CV, kvalifikationsbeskrivelse, ansøgninger, mv., handlingsplan herunder markedsføring bl.a. via netværk og endelig på opfølgning dvs. kontakt og støtte på vejen ind i 'det nye job'.​

Et forløb kan se ud som følger

Step 1

Kemimøde med konsulent hos Amalie Search & Selection

Step 2

Gennemgang af personprofil og drøftelse af hvad fremtiden gerne må indeholde

Step 3

Udarbejdelse/optimering af CV samt drøftelse af ”den gode ansøgning”

Step 4

Identificering og udbygning af netværk

Step 5

Jobsamtalen

Step 6

Aktiv jobsøgning

Step 7

Coaching

Step 8

Aktiv branding som kandidat i den ønskede branche

Step 9

Samtale efter behov

Step 10

Opfølgning ved konsulent

​Under hele forløbet, står konsulenten til rådighed for sparring omkring konkrete muligheder, ligesom konsulenten vil orientere kandidaten om opståede muligheder der kan matche kandidatens kompetencer og ønsker.

Amalie Search & Selection A/S


​Slotsmarken 18, 1. th., 2970 Hørsholm

Klik her for rutevejledning

Inge Lehmanns Gade 10, 5. sal, 8000 Aarhus C

Klik her for rutevejledning​

Kontakt os

Telefon: 33 34 30 30

E-mail: tr@ama​liesearch.dk

CVR: 27647324

searchdanmark_125

legeheltene_juniorheltesponsor_mail_2023