​Persondatapolitik​

Vi behandler altid personoplysninger om vores kandidater og kunder fortroligt. Som led i en rekrutteringsproces vil persondata således kun anvendes i relation til dialog med stillingsudbyder, Amalie Search & Selection konsulenter og den enkelte, samt ved samtykke, muligheden for fremadrettet at få karriererådgivning.

​​

Disse personoplysninger behandler vi for at kunne leve op til vores kontraktlige forpligtelser overfor kunden, leve op til dansk lovgivning og for at kunne levere effektiv karriererådgivning til vores kandidater.

​​

I forhold til en rekrutteringsproces, hvor en virksomhed giver os opgaven at finde en kommende medarbejder (eller dele af denne proces) er det naturligt at vi indhenter oplysninger som kvalificerer vores rådgivning af virksomheden. Herunder tests, referencer og referater af samtaler / interviews.

​​

Uanset hvilken proces du deltager i, vil du forinden blive oplyst specifikt om hvilken data vi indsamler, hvordan du får mulighed for at få indsigt, korrigere oplysninger eller blive slettet. Du vil blive bedt om at give dit samtykke til dette. Vi stræber efter at slette personoplysninger, så snart de ikke længere har nogen relevans.

​​

I forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger har du adskillige rettigheder:

​​

 • Retten til at modtage oplysning om hvordan vi behandler dine personoplysninger (oplysningspligt).
 • Retten til at få indsigt i dine personoplysninger.
 • Retten til at få urigtige personoplysninger rettet.
 • Retten til at få dine personoplysninger slettet.
 • Retten til at gøre indsigelse mod at dine personoplysninger anvendes til direkte markedsføring.
 • Retten til at gøre indsigelse mod automatiske, individuelle afgørelser, herunder profilering.
 • Retten til at flytte dine personoplysninger (dataportabilitet).

Vi videregiver ikke personlige oplysninger til virksomheder, organisationer og enkeltpersoner uden for Amalie Search & Selection ApS. Undtagelsen er i disse tilfælde:

​​

Med dit samtykke

​Vi videregiver personlige oplysninger til virksomheder, organisationer eller enkeltpersoner uden for Amalie Search & Selection ApS, hvis vi har dit samtykke. Vi kræver aktivt tilvalg af videregivelse af alle personoplysninger.

​​

Til ekstern databehandling

Vi opbevarer personlige oplysninger hos betroede samarbejdspartnere hvor der altid er indgået databehandleraftale med konkrete instrukser. Såfremt de også behandler data er det altid baseret på vores instrukser og i overensstemmelse med vores privatlivspolitik og andre gældende tiltag til fortrolighed og sikkerhed, eksempelvis vores databehandleraftale​.

Af juridiske årsager

Vi videregiver personlige oplysninger til virksomheder, organisationer eller enkeltpersoner uden for Amalie Search & Selection ApS, hvis vi i god tro mener, at adgang, brug, bevarelse eller offentliggørelse af oplysningerne er nødvendig for at:

​​

Overholde gældende love, bestemmelser, sagsanlæg eller retsgyldige anmodninger fra offentlige myndigheder.

Håndhæve gældende servicevilkår, herunder undersøgelse af potentielle overtrædelser.

Registrere, forhindre eller på anden måde beskytte mod problemer med bedrageri, sikkerhed eller tekniske problemer.

​​

Vi arbejder hårdt for at beskytte Amalie Search & Selection ApS og vores kandidater mod uautoriseret adgang, ændring, offentliggørelse eller ødelæggelse af personoplysninger, som vi lagrer.

Vi har implementeret følgende organisatoriske og tekniske foranstaltninger generelt hos Amalie Search & Selection ApS:

​​

 • Antivirus på alle it-systemer, der behandler personoplysninger
 • Backup af alle it-systemer, der behandler personoplysninger.
 • Anvendelse af branchetypisk it-system til behandlingsaktiviteterne.
 • Databehandleraftaler med leverandører, der behandler personoplysninger på Amalie Search & Selection ApS’s vegne.
 • Tavshedserklæringer med personale, der har behov for at behandle personoplysninger.

​​

Vi gennemgår regelmæssigt, at vi overholder vores egen persondatapolitik. Vi overvåger ny lovgivning på datasikkerhedsområdet og regulerer vores praksis og politikker i henhold til ændringer. Når vi modtager skriftlige indsigelser, kontakter vi afsenderen for at følge op.

​​

Vores privatlivspolitik kan ændres fra tid til anden. Vi begrænser ikke dine rettigheder i henhold til denne privatlivspolitik uden dit udtrykkelige samtykke. Eventuelle ændringer af denne privatlivspolitik angives på denne side, og hvis der sker væsentlige ændringer, vil vi gøre opmærksom på dem på en mere iøjnefaldende måde.

​​

Amalie Search & Selection ApS har indgået databehandleraftale med leverandører af kandidatdatabase og hosting (herunder exchange server), der alle skal sikre, at data behandles på vores instruks og i overensstemmelse med gældende lovgivning.

​​

Dine oplysninger behandles fortroligt og er kun tilgængelige for medarbejdere hos Amalie Search & Selection ApS, som er underlagt tavshedspligt. Vi videregiver ikke dine personoplysninger til tredjepart, medmindre det sker med dit udtrykkelige samtykke.

​​

Du kan til enhver tid bede Amalie Search & Selection ApS om at slette dine data, få indsigt i data eller berigtige data. Det gøres ved at du skriver til tr@amaliesearch.dk.

Amalie Search & Selection A/S


​Slotsmarken 18, 1. th., 2970 Hørsholm

Klik her for rutevejledning

Inge Lehmanns Gade 10, 5. sal, 8000 Aarhus C

Klik her for rutevejledning​

Kontakt os

Telefon: 33 34 30 30

E-mail: tr@ama​liesearch.dk

CVR: 27647324

searchdanmark_125

legeheltene_juniorheltesponsor_mail_2023